Active Recycling

Storsäck / Byggsäckar

Hämtning av storsäck – Företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner vänder sig till Active
Recycling för utsättning och upphämtning utav storsäckar.

På Active Recycling strävar vi ständigt efter att skapa effektiva lösningar för
våra kunder. Att boka utsättning och/eller hämtning av storsäck ska vara
enkelt. Vi ser till att säcken är på rätt plats vid rätt tidpunkt och hämtar den
när kunden vill att den ska hämtas. Avfallet (exempelvis blandat avfall)
transporteras sedan till en certifierad anläggning där det sorteras för att
minska miljöpåverkan.

Vi har många olika företagskunder, bland annat byggföretag som behöver
hjälp att forsla bort och sortera byggavfall. Många gånger krävs en
container för att ta hand om avfallet, men vid mindre byggnationer i
tätbefolkat område är storsäck den bästa lösningen.

Storsäck är en smart lösning för bostadsrättsföreningar och privatpersoner
som genomför renoveringar, vårstädning, höststädning, tömning av förråd
och har en större mängd osorterat avfall.

Exempel på avfall som vi hanterar: Osorterat (blandat) avfall,
Schaktmassor, Trä, Deponi, Trädgårdsavfall, Brännbart, Elektronik,
Metallskrot m.m.

 

Tillbaka