Active Recycling

Container

Företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner vänder sig till Active
Recycling för att hyra robusta och hållbara containrar i olika storlekar.
Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning där vi hittar lösningar för alla förutsättningar och behov. Genom att vända sig till oss som är experter på avfallshantering spar ni värdefull tid och säkerställer samtidigt att avfallet tas om hand på ett tryggt och säkert sätt.

På Active Recycling strävar vi ständigt efter att skapa effektiva lösningar för
våra kunder. Att hyra en container skall vara enkelt. Vi ser till att containern
är på rätt plats vid rätt tidpunkt och hämtar den när kunden vill att den ska
hämtas. Avfallet (exempelvis blandat avfall) transporteras sedan till en
certifierad anläggning där det sorteras för att minska miljöpåverkan.

Vi har många olika företagskunder, bland annat byggföretag som behöver
hjälp att forsla bort och sortera byggavfall. Många gånger krävs en
container för att ta hand om avfallet, men vid mindre byggnationer i
tätbefolkat område är storsäck den bästa lösningen.

Container är en smart lösning för bostadsrättsföreningar och privatpersoner
som genomför renoveringar, vårstädning, höststädning, tömning av förråd
och har en större mängd avfall.

Exempel på avfall som vi hanterar: Osorterat (blandat) avfall, Trä, Deponi,
Trädgårdsavfall, Brännbart, Elektronik, Farligt avfall m.m.

 

Tillbaka Containerstorlekar