Active Recycling

Våra tjänster

Active Recycling erbjuder privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar (Brf) i Stockholms län och Skåne län kostnadseffektiva återvinningslösningar där miljön och kunden alltid står i fokus. Som experter på avfallshantering skräddarsyr vi helhetslösningar för allt avfall utifrån kundens behov. Vi är lyhörda och har alltid kunnig personal tillgänglig för att svara på frågor.

Utifrån den helhetslösning som passar kund och närmiljön bäst samlar vi in avfallet via lätt lastbil, containrar, storsäck och kärl. Under hela processen från insamling, transport och återvinning säkerställer vi att avfallet tas om hand på ett säkert, tryggt och hållbart sätt. Active Recyclings målsättning är att återanvända så mycket som möjligt för att minska samhällets miljöpåverkan. Återanvända möbler och föremål skänks till lokala välgörenhetsorganisationer som vi samarbetar med.

Container Storsäckar / byggsäckar Bortforsling