Active Recycling

Globala mål för hållbar utveckling

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer den historiska resolutionen Agenda 2030 och de 17 Globala målen för hållbar utveckling. Active Recycling ser vikten av att vi alla hjälps åt och arbetar för att uppnå de 17 målen. Genom vår verksamhet och fokus på återanvändning och återvinning av material kan vi bidra till att minst fyra av målen uppnås.

Vi på Active Recycling kan, med vårt dagliga arbete, miljöarbete och sociala ansvar bidra till:

  • Att avskaffa extrem fattigdom
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
  • Att främja fred och rättvisa
  • Att lösa klimatkrisen