Active Recycling

Om oss

På Active Recycling finns en stark grundtro att vi alla kan göra skillnad för att skapa en bättre miljö och påverka det avtryck som vi sätter på världen. Företaget grundades i oktober 2016 av en inre lust och längtan att på något sätt bidra till ett bättre samhälle och natur. Det går att göra skillnad på olika sätt, och vi såg en möjlighet att bidra till samhället genom att skapa bättre hantering av avfall, återanvändning och återvinning av material.

Active Recycling strävar efter att vara en förebild i återvinningsbranschen och har antagit utmaningen med att arbeta med Agenda 2030 och de 17 Globala målen för hållbar utveckling som FN och 193 nationer har formulerat och antagit. Vi vill inspirera andra att i deras vardag bidra till ett mer hållbart samhälle. Genom att materialåtervinna åt våra kunder kan vi återanvända material som i många fall hade kastats som avfall. Nu får materialet nytt liv, vilket innebär att vi tillsammans minimerar onödig konsumtion.

Tack för att du hjälper oss att bidra till en bättre värld för oss alla och kommande generationer.

Vårt miljöarbete Socialt ansvar Globala mål