Active Recycling

Bortforsling privatpersoner & företag

 

Bortforsling för hem och kontor

Bortforsling behöver inte vara svårt! När hem, kontor eller andra lokaler behöver tömmas hjälper vi till med bortforslingen. Denna tjänst innebär att vi alltid kommer i lätt lastbil med två professionella och starka medarbetare som är redo att hjälpa dig med dina bortforslingsbehov. Bortforsling innebär att vi erbjuder plockservice, dvs sorterar upp allt avfall innan det återvinns. Vi levererar en smidig helhetslösning där vi återvinner och återanvänder så mycket som möjligt. Som exempel så skänker vi saker som är i bra skick, material återvinner plast, burkar m.m. Vi energi-utvinner som: Brännbart material bränns och går till energi. Vi material återvinner: Plast, papper/wellpappar/tidningar, glas och metall. Du kan vara säker på att vi hanterar allt avfall med tanke på minimering av miljöpåverkan och kostnader. Allt avfall körs till återvinningscentraler där våra erfarna medarbetare sorterar ut avfallet i korrekta fraktioner för att underlätta fortsatt miljöarbete.

 

Bortforsling vid Kontorsrensning och återbruk

Kontorsrensning sker på ett miljövänligt sätt enligt avfallstrappan där vi försöker återanvända så mycket som möjligt. Är ni på väg att flytta från kontoret eller bara har behov av att möblera om eller fräscha upp finns det troligen andra som har glädje och nytta av era gamla möbler. När vi sköter bortforsling och vidarebefordring av t.ex. intakta kontorsmöbler och utrustning skänks detta till olika välgörenhetsorganisationer för återbruk.

 

Bortforsling för privatpersoner

Bortforsling är något vi är bra på, speciellt bortforsling för privatpersoner. Om du bor i bostadsrätt eller villa kan det vara svårt att få in en container på gården eller på en smal villagata. Som vår kund slipper du alla bekymmer med att ställa upp avfallsbehållare, bära tungt i trappor och hyra släp eller transportbil. Vi hämtar ditt avfall trädgårdsavfall precis vid din bostad och sköter resten!